Monday, March 21, 2011

Өдөр

өдөр бүхэн гайхамшигтай байдаг ч нэг л өдөр магадгүй юу ч болж болно.