Tuesday, May 31, 2011

sophistication of a 12 year old

it hurts when it hurts 
it really hurts when people act as non human
and it hurts more realising you were taken as granted

Thursday, May 26, 2011

OOTAM

өчигдөр шалгалт өгөх гэж байгаад Р В Х гэсэн гурван үсэг нийлүүлээд хэлэхээр эрвээхий [дуудахаар эрвээхээ] гэсэн үг болдгийг олж нээлээ, лол

юунаас эхэлсэн бэ гэхээр шалгалт өгөх гээд лекцийн зааланд бүгдээрээ аз жаргалтай нь аргагүй сууж байлаа, миний шилийг хүн авчихсан, ангийнхнийхаа хэн нэгэн үрүү нь хартал эрвээхий хэлбэртэй шил зүүчихсэн байхаар нь Р В Х гээд л өөдөөс нь хэлж байсан

тэгээд л Р В Х гурван үсэг яасан гэж..