Tuesday, December 3, 2013

Of Mice and Men (1937)

.ad astra per alas porci

Гахай унаад сар уруу нисээд буцаад ирэх.


The Grapes of Wrath (1939), East of Eden (1952), Of Mice and Men (1937)

Pulitzer prize, Nobel prize  


Олон ч удаа нисэж буусан даа. Хүмүүс тэгэж хараагүйд л байгаа юм.